Alsós munkaközösség

Alsó tagozatos munkaközösség

 

         

Iskolánk alsó tagozatán 3 párhuzamos osztályban folyik az oktató-nevelő munka. Az osztálytanítók 1-4. osztályig tanítják a gyerekeket szorosan együttműködve a napközis nevelőkkel.

A négy év során nagy hangsúlyt fektetünk az alapozásra; a készségek, képességek, valamint a kulcskompetenciák fejlesztésére, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra.

Óráinkon nagy figyelmet fordítunk a változatos munkaformák, módszerek és kooperatív technikák alkalmazására. Rendszeresen használjuk az IKT-s eszközöket (számítógép, projektor, interaktív tábla), az ezekkel készített szemléltető anyagokat, feladatlapokat, prezentációkat.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink optimálisan fejlődjenek, jól érezzék magukat iskolánkban, és képességeiknek megfelelően tanulhassanak.

Rendszeresen részt veszünk a különböző kerületi, budapesti, országos és nemzetközi tanulmányi - és sportversenyeken, ahol diákjaink előkelő helyezésekkel büszkélkedhetnek, melyek honlapunkon olvashatóak.

A gyerekek sokoldalú fejlesztése érdekében tanórán kívüli programokat szervezünk: színházlátogatás, múzeumlátogatás, kirándulás, erdei iskola, nyári tábor.

Harmadik évfolyamtól részt veszünk a diákönkormányzat által szervezett éves játékban, melynek célja, az osztályok együttműködő közösséggé formálása.