Angol munkaközösség

Angol nyelvi munkaközösség

 

Iskolánkban már második osztályban indítjuk az angol nyelv oktatását heti egy, harmadikban heti két órában, osztálykeretben, majd negyedik osztálytól heti három órában, az osztály két csoportra bontásával folytatjuk. Azonos követelményt és értékelési rendszert alkalmazunk, és félévente szintfelmérőt íratunk 3. évfolyamtól, ezzel biztosítjuk csoportjaink egységes haladását.

Hatékony, korszerű és motiváló oktatással próbáljuk a gyerekekkel megismertetni és megszerettetni az angol nyelvet és kultúrát. A gyerekek érdeklődését nem csak az órákon alkalmazott változatos munkaformákkal és technikai eszközökkel, de szakkörökkel, versenyekkel, programokkal (Csatangolók levelezős verseny, az angol nyelvű vers- és prózamondó, nyelvi és fordítási verseny, Halloween Party, Valentin-posta) és angliai utazással is próbáljuk felkelteni és fenn tartani. A nyolcadik osztály végére diákjaink használható nyelvtudást szereznek, mellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni illetve lehetővé teszi számukra az önálló tanulást.

Tanulóink részt vehetnek egy “külső” vizsgán (PITMAN vizsga), ahol próbára tehetik tudásukat szóban és írásban is. Végzőseink jelentős része a második szintet (Elementary – A/2 – alapfok)  próbálja meg sikeresen.

A tanítási órákon széles körben használjuk az IKT eszközöket, kihasználjuk az interaktív tábla, az internet és a feleltető rendszer nyújtotta lehetőségeket a diákok motiválására.

A Socrates-Comenius nemzetközi pályázat lehetőséget biztosít diákjaink számára, hogy más európai országok kultúrájával megismerkedjenek, és használják nyelvtudásukat. A pályázat során megismert lengyel iskola és Arlett Krisztina egyik ötödik évfolyamos csoportja közös foglalkozást tartottak interneten (skype) keresztül, ami csak a kezdete a projektnek.

Rendszeresen szervezünk programokat a Szent István Gimnázium tanáraival és diákjaival. A Szent István Gimnázium angol munkaközösségével összehangolt tanmenetet dolgoztunk ki a 7-8. évfolyam számára a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében.

PASSPORT – speciális angol tehetségfejlesztő szakkör működik iskolánkban 4. 7. és 8. évfolyamon, amely célja, hogy „útlevelet” biztosítson a középiskolák nyelvtagozatára.

Büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink nagy számban vesznek részt iskolai versenyeinken és programjainkon. Szívesen indulnak, és sikeresen szerepelnek kerületi versenyeken, melynek eredményeit honlapunkon megtekinthetik.

 

 

Képek az angol munkaközösség életéből