Fejlesztőpedagógus

Fejlesztő és gyógypedagógus: Csőke-Kiss Anita

 

 

(Zuglói Benedek Elek EGYMI és Nev. Tan. utazó gyógypedagógusa)

 

 


Tanulásban akadályozott, valamint a tanulási zavart mutató gyermekek és fiatalok pedagógiai diagnosztizálását, terápiás fejlesztését, és az ezzel kapcsolatos tanácsadást látom el.

 

 

Feladataim:

 

 • A sajátos nevelési igényű gyermekeknek habilitációs, rehabilitációs célú foglalkozások biztosítása tanórán belül és tanórán kívül.
 • Az osztályban tanító pedagógusok számára konzultációs lehetőségek biztosítása.
 • Szaktanácsadás biztosítása
 • Oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése.
 • Pedagógiai tájékoztatás, szakmai információ adása.
 • Tanügyi dokumentumok feldolgozása.
 • Segítség a differenciált tananyag feldolgozásában.
 • Kisebb lépésekben történő fokozatosan felzárkóztatás.
 • Tanórán kívül a rehabilitációs órák keretében a tantárgyi felzárkóztatáson kívül a tanulási képességek fejlesztése.
 • Tanórán kívül konzultációs lehetőségek biztosítása
 • Képességek, készségek intenzív fejlesztése.
 • Hiányosságok pótlása, hátrányok csökkent.
 • Kudarcok kialakulásának megelőzése.
 • Sérülés okozta elváltozások megelőzése.
 • Társuló rendellenességek javítása.
 • Iskolára felkészítés.
 • Zökkenőmentes beilleszkedés segítése.