HEFOP 2005/3.1.3

Hivatalos projektnyitó rendezvényünket 2006. szeptember 18-án tartottuk.

Rendezvényünk meghívott vendége Dr. Pála Károly úr a SuliNova kht. szakmai, ügyvezető igazgatója volt.

A projektindító rendezvényen részt vettek nevelőtestületünk tagjai, valamint intézményi partnereink: a Kincskereső Óvoda, Meseház Óvoda, Szent István Gimnázium, Teleki Blanka Gimnázium, Egressy Gábor Szakközépiskola és az iskolaszék tagjai.

Projektindító rendezvényünkről tudósított helyi újságunk, a „Zuglói Lapok”.

Szeptember hónapban rendkívüli szülői értekezletet tartottunk. Tájékoztattuk a programban résztvevő, az új programcsomagokból, tankönyvekből tanuló diákjaink szüleit.

A 2006/2007-es tanév folyamán 6 kollégánk vett részt választott kompetenciaterületén (matematika, magyar, angol) szakmai, informatikai, módszertani továbbképzéseken, ahol megismerkedtek az oktatási programokkal, a tanár- és diákbarát taneszközökkel.

Megalakítottuk HEFOP-os körünket, melynek feladata volt pedagógiai programunk átalakítása, óravázlatok, szakmai segédanyagok, módszertani segédletek, szemléltető eszközök kidolgozása. A kör tagjai bemutató foglalkozásokat, szakmai fórumokat, beszámolókat tartottak, tartanak a szülők, a nevelőtestület, külső partnereink számára.

Megvalósult az informatikai eszközök beszerzése, 7 multimédiás, interaktív táblával, projektorral felszerelt teremmel rendelkezünk.

 

 

 

Multimédiástermekben interaktív táblák

 

A zuglói Herman Ottó Általános Iskola tavaly sikeresen pályázott a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretén belül a kompetencia alapú oktatás bevezetésére: a matematika, a magyar és az idegen nyelv oktatásának fejlesztését vállalta az Egressy úti iskola.(A kompetencia alapú oktatáson a képességek, a készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értik – a szerk.) A programra jelentkező hat pedagógus szakmai felkészítését és a szükséges eszközök beszerzését a HEFOP 18 millió Ft-tal támogatta. Az összeg 75 %-át az Európai Unió, 25 %-át a magyar állam adta.

Tavaly szeptemberben a kerületi iskolák, oktatási szervezetek vezetőinek, képviselőinek részvételével szakmai előadást szerveztek, idén pedig több belső szakmai továbbképzést tartottak, így újabb 8 pedagógussal bővül a kompetencia alapú oktatásban résztvevők száma. Az iskola tantestülete november 14-re és 21-re szakmai nyílt napokat szervezett, melyre a szülők, a partnerintézmények (Kincskereső Óvoda, Szent István Gimnázium), illetve a kerület más iskoláinak képviselői is meghívást kaptak. A bemutatóórák mellett nagy sikert arattak az iskola interaktív táblákkal felszerelt multimédiás termei is. (Zuglói Lapok- R. T.)    

 

 

 

Herman Ottó a HOlnap Iskolája,

 

avagy eredmények és fejlesztések a Hermanban

 

A Herman Ottó Általános Iskola a Herman Ottó a HOlnap iskolája című pályázatával - egyedül a kerületi nevelési és oktatási intézmények közül – sikerrel vett részt a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program HEFOP 3. 1. 3. „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” pályázatán, mellyel 17.976.200 forint támogatást nyert el. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, mint az intézmény fenntartója az iskola pályázatát támogatta.

 

Az iskola filozófiája, hogy használható tudással rendelkező, az életben helyüket megtaláló, és megálló emberekké kívánja tanulóit nevelni.

A tanítás-tanulás során alapvető a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztése, hiszen elsősorban ezek révén válhat bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra.

Ezért az intézmény kiemelt célja volt a pályázattal, hogy a HOlnap iskolája pedagógiai innovációval, valamint eszközfejlesztéssel választ tudjon adni a közoktatásban jelentkező régi és új kihívásokra, ezáltal a diákok a legkorszerűbb módszerekkel, a legkorszerűbb eszközök segítségével tudjanak tanulni.

 

A projektet az iskola 2006. február és 2008. január közötti időszakban valósította meg.

A projekt keretében három területen (matematika, olvasás-szövegértés, angol) az iskola hat pedagógusa vett részt választott kompetenciaterületének szakmai továbbképzésein, ahol elsajátították a tantárgyakhoz kapcsolódó módszertani ismereteket, megismerkedtek az oktatási programokkal, a tanár- és diákbarát taneszközökkel, a Sulinet Digitális Tudásbázis rendszerével, alkalmazásával, valamint a kooperatív oktatás módszertanával.

A projektben részt vállaló tanárok csapatának feladata volt a kollégák továbbképzése, támogatása, mentorálása, valamint az intézményi pedagógiai program módosítása.

Kollégáink 12 bemutató foglalkozást, több szakmai fórumot tartottak a szülők, a nevelőtestület, illetve az érdeklő partnerintézmények számára.

2007 szeptemberétől további 8 kollégával bővült a projekt megvalósítását támogatók csapata.

 

Az új módszerek tananyagba való beillesztésével párhuzamosan a projekt egyik alapfeltételeként, informatikai eszközvásárlást és fejlesztést hajtott végre a Herman Ottó Általános Iskola: az addigi 2 terem helyett 2008. januárjában már 9 multimédiás szaktanteremben folyik oktatás. Ezekben a termekben interaktív tábla, projektor és számítógép segíti a tananyag elsajátítását.

A pályázat a továbbképzéseken, az eszközfejlesztésen túl arra is lehetőséget biztosított, hogy az iskola közoktatásunk neves szakembereit kérje fel előadónak nevelési értekezleteire. Így került sor a projektnyitó rendezvényen, 2006. szeptemberében, Dr. Pála Károly úrnak a SuliNova Kht. szakmai igazgatójának, 2007. áprilisában Vitéz Gyöngyvér módszertani szakértőnek „Kooperatív módszertan a gyakorlatban” című előadására a tavaszi nevelési értekezleten.

  

A projekt zárásaként 2008. 01. 30-án a szakmai szervezetek, partnerintézmények, a szülők képviselőinek részvételével záró konferenciát rendez az iskola, ahol értékelik a projekt megvalósítását, a meghívott előadók, Mandák Csaba közoktatási és Vitéz Gyöngyvér módszertani szakértők elemzik a program eredményeit, tapasztalatait.

  

A Herman Ottó Általános Iskola köszöni fenntartójának és partnerintézményeinek: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító –és Óvónőképző Főiskolai Kar, a Jókai Mór Általános Iskola, a Kincskereső és Meseház Óvoda, a Szent István és Teleki Blanka Gimnázium, valamint a Zuglói Pedagógiai Szakmai Központ támogatását.