Herman Ottó tehetségműhely

A Herman Ottó Tehetségműhely

 

Iskolánk és tehetségműhelyünk névadója olyan ember, aki az élet több területén kiváló eredményeket ért el. Kiváló természettudós, néprajzkutató, régész volt. Foglalkozott fotográfiával, országgyűlési képviselőként dolgozott több cikluson át. Életútja példa számunkra.

 

A világ, ahogy a tehetség fogalma is, sokszínű. Nekünk, tanároknak az a feladatunk, hogy megmutassuk a világ sokszínűségét, felkeltsük tanulóink érdeklődését, segítsük tehetségük kibontakozását. Tehetségműhelyünk kialakításával olyan rendszert kívánunk kiépíteni, mely intézményi szinten biztosítja tehetséges tanulóink azonosítását, beválogatását és fejlesztését. 

 

Tehetségkoncepciónk

 

Tehetségfejlesztési koncepciónkat a Renzulli-modell adja, amely szerint:

Tehetség = kimagasló képesség * kreativitás * motiváció.

Koncepciónk szerint már a modell egyik elemének megléte esetén beválogatható a tanuló valamely fejlesztő programunkba.

 

Tehetségműhelyünk felépítése és programjai

 

A tehetségműhelyünkben folyó munkát a Tehetségsegítő és innovációs munkaközösségünk tagjai fogják össze. Három fejlesztő programot indítottunk el. Minden területre négy fejlesztő órát terveztünk.

 

A Szépen magyarul program a magyar nyelv és irodalom, a kommunikáció területén kívánja fejleszteni a tehetséges tanulókat.

 

Alsó tagozaton a „Négyszögletű kerekerdő” program nyújt kreatív, irodalmi és kommunikációs fejlesztést a tanulók számára. Felsőben a „Szavaktól Pulitzerig” program az írásbeli szövegalkotás fejlesztését tűzte ki fő céljának. Az „Irodalom nagyjai” programban a tanulók az irodalmi művek értelmezésben, elemzésében szerezhetnek jártasságot. A „Tan-tan” kör a tanulás tanításával segíti a tehetségfejlesztést.

 

A Varga Tamás program a logika-matematika területen biztosít tehetség- és képességfejlesztő foglalkozásokat.

 

A 3-4. évfolyamon a „Játékos matek, matekos játékok” program keretében történik a tanulók fejlesztése. Felső tagozaton a „Logika Körben” az 5-6. évfolyamos tanulók matematikai logikájának és térszemléletének fejlesztése, gazdagítása történik. A 7. évfolyamon a „Gondolkodó Hermanosok Körének” kiemelt fejlesztési célkitűzése az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás fejlesztése, valamint a matematikai problémák modellezése, általánosítások megfogalmazása.