Innovációs és tehetséggondozó munkaközösség

Innovációs és tehetséggondozó munkaközösség

 

 

2012 tavaszán meghívást kaptunk a Partners in Learning for Schoolls programba. Az innovatív iskolák magyarországi programjába a Microsoft az ország 50 olyan példaértékű intézményét hívta meg, amelyek felismerték az oktatás megújításának szükségszerűségét, és nap mint nap tesznek is ezért.

 

Ez a külső visszajelzés fontos elismerés és ösztönzés volt számunkra. Örültünk, hogy munkánkkal érdemeltük ki a meghívást, s elhatároztuk, hogy a továbbiakban külön csapat fogja össze az iskolánkban folyó innovációs és tehetséggondozó tevékenységeket.

 

Új munkaközösséget szerveztünk Innovációs és tehetséggondozó munkaközösségnéven. A munkaközösség minden tagja elkötelezett az innovatív iskola, a 21. századi tanulási készségek fejlesztése és a tehetséggondozás iránt.

 

Úgy gondoljuk, hogy az alaptantárgyak követelményeinek elsajátításán kívül egyéb készségek fejlesztésére is szükség van annak érdekében, hogy tanulóink sikerrel megállják helyüket. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk pedagógiai munkánk során a kreativitás és innováció, a kritikai gondolkodás és problémamegoldás, kommunikáció, kollaboráció (együttműködés) fejlesztését.

 

Tanórai és tehetséggondozó szakköri tevékenységeken kívül egyéb lehetőséget is szeretnénk biztosítani ahhoz, hogy tanulóink kreativitásukat és innovációs készségüket is megmutathassák.

 

Munkaközösségünk kiemelt feladatának tekinti, hogy olyan iskolai környezetet teremtsünk, olyan iskolai programokat szervezzünk, melyeken tanulóink megmutathatják tehetségüket, kreativitásukat, s társaikkal együttműködve megvalósíthatják ötleteiket.

 

Október 27-én először rendeztük meg iskolánkban az Innovációs napot, melyen egy központi témát kellett minden osztálynak körüljárnia és megoldania. Ezen a napon koncentráltan mutathatták meg, hogy sikeres kommunikációval, együttműködéssel, egymásra figyeléssel hogyan tud egy osztály önállóan megtervezni egy folyamatot, hogyan képesek egymás segítségével megvalósítani elképzeléseiket, azaz hogyan tudnak egy kreatív ötletből innovációs terméket készíteni. Az osztályok feladata a jövő tömegközlekedési eszközének megtervezése, elkészítése és bemutatása volt. Minden járműnek 10 méteres távot kellett megtennie a tornatermi tesztút során. A járműveknek épségben kellett elszállítani az utast (egy macit) és a rakományt (négy üveg ásványvizet). Az út előtt az osztályok bemutatták járműveiket és reklámszövegeiket. A sikeres út és prezentáció után megkaphatták a minőségi jelvényeket (tervezés, dizájn, biztonság).