Iskolanyitogató

             

Herman Ottó Általános Iskola

 

 

 

 

 

 

 

“Legyünk büszkék arra, amik voltunk, s igyekezzünk különbnek lenni annál, amik vagyunk”

                        Herman Ottó

 

Herman Ottó Általános Iskola

Tószegi Attila igazgató

Budapest, 1149 Egressy út.69.

Telefon igazgató: 467-09-26

Tel./fax iskola: 363-14-80

e-mail: herman_otto@freemail.hu

honlap:http:// hoaltisk.adsl.tvnet.hu

 

  Nyílt nap: 2013. március 20-án és 2013. március 26-án

                                                                800-1000            bemutató órák

                                                              1000-1100            szülői tájékoztató

 

  Játszóház a leendő elsősöknek: 2013. március 26.    1700-1800

 

    Iskolánk partnerközpontú intézményként működik. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink optimálisan fejlődjenek, hogy jól érezzék magukat iskolánk közösségében, és képességeiknek megfelelően tanulhassanak tovább.

 

     Nevelési elveink: az általánosan elfogadott erkölcsi normák erősítése, az alkotó gondolkodás, a közösségi magatartás, a tolerancia kialakítása.

 

Oktatási céljaink:sokoldalú személyiségfejlesztés és egyéni képességfejlesztés. Olyan kompetencia alapú tudás biztosítása, mely kiválóalapot nyújt a továbbtanuláshoz, valamint jól hasznosítható a mindennapi életben.

 

A kompetencia alapú oktatás, valamint az infokommunikációs eszközök és eljárások elterjesztését segíti a “Herman Ottó a HOlnap iskolája”, a tehetséggondozást “Hogyan? Okosan! Tehetségvonat” című Európai Uniós pályázatunk. 

A Socrates - Comenius nemzetközi program keretében hat esztendeje állunk kapcsolatban, és készítünk közös projekteket külföldi iskolákkal.

 

Eredményes oktató-nevelő munkánk a szakmailag magasan képzett, innovatív nevelőtestületnek köszönhető. Iskolánk a tehetséggondozás és a kompetencia alapú nevelés és oktatás területekenKözép - magyarországi régióban előminősített referencia intézmény, valamint tehetségpont.

Munkánk elismeréséül 2002-ben Budapest-Zugló Önkormányzata Zuglóért Emlékérmet adományozott nevelőtestületünknek.

 

 

 

 

 

Iskolánk speciális ajánlata:

 

·          Tehetséggondozó program:Iskolánkban tudatos tehetséggondozás folyik. Matematikából, magyarból és angolból összesen 11 programmal segítjük tanulóink képességeinek kibontakoztatását. Az elmúlt tanévben sikerrel valósítottuk meg a TÁMOP 3.4.3 pályázat keretében Tehetségvonat programunkat. Kezdeményezői és megvalósítói vagyunk a Zuglói Tehetségprogramnak. Regisztrált tehetségpontként részt veszünk a Magyar Géniusz programban.

 

·         Matematika: emeltszintű nívócsoportos oktatás. A tanulók egyéni képességük szerinti fejlesztése a 3. osztálytól szakköri előkészítő, az 5. évfolyamtól csoportbontásos formában történik.

 

·         Angol nyelv oktatása: már a 3. osztályban kezdődik az idegen nyelv oktatása, melyet a 4. évfolyamtól osztálybontásban, kisebb csoportokban tanítunk. A 8. évfolyamon alapfokú PITMAN nyelvvizsga tehető.

 

·         Magyar nyelv és irodalom: 5. osztálytól évfolyamszintű bontott csoportokban oktatunk, mely lehetővé teszi, hogy a jobban terhelhető tanulók több ismerethez jussanak, a lassabban haladók pedig ezt az időt gyakorlással, felzárkóztatással töltsék.

 

·         Számítástechnika: két géptermünkben korszerű tudást szerezhetnek tanulóink, az alapismeretektől az internet használatáig.

 

·         Kompetencia alapú oktatás, IKT: tizenöt számítógéppel, projektorral és interaktív táblával felszerelt multimédiás terem segíti a tanulók fejlesztését.

 

·         DÖK programok: Tanévnyitó Sulibuli, Pénteki parti, éves játék, játszóházak, Napközis Gála, Herman Produkció.

 

·         Erdei iskola:lehetőséget nyújt tanulóink számára, hogy természetes környezetben bővíthessék ismereteiket.

 

·         Projektoktatás: a hagyományostól eltérő tanítási formában megtartott „témanapokon” növendékeink sok, új ismerethez jutnak.

 

·         „Kincskereső” projekt: Célunk az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése, az óvodás és kisiskoláskor egységes pedagógiai folyamatként kezelése.

 

·         Herman Galéria:A tanév alatt folyamatosan működő Herman Galéria tanulóink, partner intézményeink, valamint zuglói művészek kiállítóhelye.

 

A 2013/2014. tanévben is három első osztályt indítunk. Az olvasást hagyományos, szótagoló módszerrel tanítjuk, amely elősegíti és megalapozza a helyesírás könnyű és pontos elsajátítását.

Elsős tanítóink lesznek:

         1. a Őri Ildikó,  1. b Tóth Sándor,  1. c  Németh Gáborné

 

Délutáni foglalkozásainkat a sport (kosárlabda, labdás torna, akrobatikus rock and roll, tömegsport) és a művészetek témakörében, valamint a tehetséggondozáshoz (pl: matematika, színjátszó, angol, Tanulás Tanítása szakkör) kapcsolódóan szervezzük.1992-től jelenik meg iskolaújságunk, 2005-től Herman Hírmondó címmel jelentkeznek tanulóink saját írásaikkal, tudósításaikkal.

 

Továbbtanulás:Tanulóink érettségit adó középiskolákban tanulnak tovább. Az emeltszintű matematika csoportban tanuló diákjaink közül többen a Szent István Gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. Legnépszerűbb középiskolák: a Szent László és a Kölcsey Ferenc Gimnázium.