Matematika munkaközösség

Matematika munkaközösség

 

Iskolánkban hagyománya van az évfolyamszintű csoportbontásnak matematikából. Képesség szerinti bontásban tanítjuk a tantárgyat (felzárkóztató, normál és emeltszintű csoportok). A csoportok órakerete eltérő.

A tehetséges, matematikát kedvelők az emeltszintű csoportban fejlesztik képességeiket, ők az emeltszintű kiegészítő tanterv által meghatározott tananyagot tanulják, az alaptantervben leírtakon túlmenően. A lassabban haladók kisebb létszámú csoportban sajátítják el a matematikát. A normál csoportok tagjai heti 4, az emelt szintű és a felzárkóztató tanulói heti öt órában foglalkoznak e tantárggyal.

A csoportok átjárhatók.

Céljaink:

-        mindenkit képességeinek megfelelően fejlesszünk

-        használható tudást kapjanak diákjaink

-        szövegértésük, logikus, problémamegoldó gondolkodásuk fejlődjön

-        a továbbtanulásukat megalapozzuk, segítsük

Alkalmazott módszereink:

-        differenciálás

-        kooperatív technikák

-        projekt módszer

Minden évben sikeresen szerepelnek tanulóink a következő versenyeken:

  -        Kerületi Matematikaverseny

-        Fővárosi Matematikaverseny

-        Bolyai Matematika Csapatverseny

-        Zrínyi Ilona Matematikaverseny

-        Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Diákjaink az Országos Kompetenciaméréseken és felvételiken jó eredményekkel szerepelnek. Az eredményeink megegyeznek a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok hasonló évfolyamainak teljesítményével.

Végzős diákjaink neves középiskolákban (pl.: Fazekas Mihály Gimnázium, Szent István Gimnázium, Eötvös József Gimnázium) folytatják tanulmányainkat.

 

 

Technika munkaközösség

 

Iskolánkban csoportbontásban folyik a technika tantárgy oktatása. Jól felszerelt technika szaktanterem és konyha biztosítja a megfelelő tárgyi feltételeket. A tantárgy oktatása során az esztétikus, precíz és biztonságos munkavégzésre helyezzük a fő hangsúlyt. Az évek során a gyerekek megtanulják a mindennapi élethez nélkülözhetetlen alapokat, egyes szakmacsoportokkal is megismerkednek:

           -  egészséges táplálkozás

           -  biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés

           -  biztonságos eszközhasználat

           -  környezettudatosság

 

 

Informatika munkaközösség

 

Az informatika tantárgy oktatása csoportbontásban történik iskolánkban. A tanulók számára két korszerűen felszerelt informatika terem biztosítja a megfelelő színvonalat. Az oktatás során fontos a folyamatos kompetenciafejlesztés, és a tantárgyközi kapcsolatok erősítése. A kerületi versenyeken kimagasló eredményeket érünk el. fontos, hogy az itt végző diákok használható informatikai tudással lépjenek a középfokú intézményekbe.