Napközis munkaközösség

Napközis munkaközösség

 

 

Iskolánkban egy osztályközösség alkot egy napközis csoportot. Az adott osztályban tanító kollégák jó együttműködése teszi lehetővé tanítványaink számára az egész napos nevelő-fejlesztő munkát. A napköziben folyó munka szerves része az iskola oktató-nevelő tevékenységének. Alapfeladatunk a másnapra való felkészülés segítése. Az ismeretanyag elmélyítését, ismétlését, rendszerezését kooperációs módszerekkel gazdagítjuk. A mindennapi tanulás mellett kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyerekek testi-lelki fejlődését, ismereteiknek minél szélesebb körű bővítését.

A napköziben alapvető feladatunk a családias, szeretetteljes légkör kialakítása. Fontos, hogy gyermekeink biztonságban érezzék magukat a közösségben. Gazdag motivációs rendszerrel és sok pozitív megerősítéssel segítjük diákjaink személyiségének kiteljesedését.

Fő célunk olyan program működtetése, melyben oldott légkörben teremtünk lehetőséget az önálló ismeretszerzés változatos módjaira.

Iskolánkban évente sok hagyományőrző programot rendezünk meg. Ilyen például a többféle játszóház, a napközis gála, az adventi kiállítás vagy a sportnap. A 2006/2007-es tanévben új napközis modellt vezettünk be, Kincskereső néven. Idén először került megrendezésre a karácsonyi vásárunk.