Osztályfőnöki munkaközösség

Az osztályfőnöki munkaközösség

 

II

Az osztályfőnökök feladata igen összetett, hiszen egy személyben képviselik a diákok, tanárok, a szülők és az iskola érdekeit, és próbálják megelőzni, illetve megoldani a konfliktusokat. Tudatos pedagógiai munkával és személyes példamutatással sokat tesznek az egységes nevelési elvek érvényesítéséért és a házirend betartásáért, együttműködnek az iskolai védőnővel és iskolapszichológussal.

Osztályfőnökeink szívvel-lélekkel és tudatos tervezéssel irányítják, szervezik és értékelik osztályuk életét. Segítenek diákjaiknak saját személyiségük megismerésében, fejlesztésében, céljaik megfogalmazásában és elérésében, konfliktusaik megoldásában, egészségük megőrzésében, a környezettudatos magatartás és természetbarát szemlélet kialakításában.

Az osztályfőnöki órákon beszélgetünk a gyerekekkel élményeikről, kérdéseikről, problémáikról. Felkészülünk az iskolai eseményekre (mikulás, karácsony, farsang) és iskolán kívüli programokra (kirándulás, erdei iskola). Közösséget építünk, segítünk az összetartozás élményének átélésében.

Kiemelt feladatunk a hatékony és önálló tanulás képességének fejlesztése (tanulási technikák gyakorlása, logikai játékok, memória gyakorlatok, helyes időbeosztás), a rendszeres tanulás és az önálló ismeretszerzés fontosságának tudatosítása. 

Az iskola- és pályaválasztás előkészítése már az ötödik évfolyamon elkezdődik az osztályfőnöki órákon és egyéb programokon (múzeum, gyár- és iskolalátogatás, kiállítások), minden évben folytatódik, majd nyolcadik évfolyamon pályaválasztást segítő szülői értekezlettel is kiegészül.