4.a osztály órarendje

"A" hét

 

Hétfő
Olvasás
Matematika
Rajz
Technika
Informatika
Kedd
Matematika
Testnevelés
Olvasás
Angol
Nyelvtan
Szerda
Angol
Matematika
Testnevelés
Nyelvtan
Ének-zene
Csütörtök
Matematika
Olvasás
Nyelvtan
Környezet
Osztályfőnöki
Péntek
Olvasás
Fogalmazás
Angol
Testnevelés
 

 

"B" hét

 

Hétfő
Olvasás
Matematika
Rajz
Technika
 
Kedd
Matematika
Testnevelés
Olvasás
Angol
Nyelvtan
Szerda
Angol
Matematika
Testnevelés
Nyelvtan
Ének-zene
Csütörtök
Matematika
Olvasás
Nyelvtan
Környezet
Környezet
Péntek
Olvasás
Fogalmazás
Angol
Testnevelés