4.c osztály órarendje

"A" hét

 

Hétfő
Olvasás
Fogalmazás
Matematika
Angol
Ének-zene
Kedd
Nyelvtan
Olvasás
Angol
Matematika
Testnevelés
Szerda
Környezet
Testnevelés
Nyelvtan
Rajz
Rajz
Csütörtök
Nyelvtan
Matematika
Testnevelés
Olvasás
Osztályfőnöki
Péntek
Olvasás
Angol
Környezet
Matematika
 

 

"B" hét

 

Hétfő
Olvasás
Fogalmazás
Matematika
Angol
Informatika
Kedd
Nyelvtan
Testnevelés
Angol
Matematika
Olvasás
Szerda
Környezet
Olvasás
Nyelvtan
Testnevelés
 
Csütörtök
Nyelvtan
Matematika
Technika
Technika
Testnevelés
Péntek
Olvasás
Angol
Ének-zene
Matematika