A projekt rövid leírása

Hogyan? Okosan! Tehetségvonat program

 

Gyere! Szállj fel a Tehetségvonatra! 

 

TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0008

                                 

 

A projekt az Európai Unió az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködésével valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 19 146 225 forint.

 

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, a konzorcium tagjai:

 

Herman Ottó Általános Iskola, a konzorcium vezetője

Kaffka Margit Általános Iskola

Kincskereső Óvoda

Szent István Gimnázium

Zuglói Benedek Elek EGYMI

 

A projekt 2010. augusztus 1. és 2011. október 30. között valósul meg.

 

 

A projekt célja

 

 • A tehetséggondozási szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása és tehetséghálózat kiépítése Zuglóban.
 • Az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése.
 • A pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése.
 • Az iskolai tehetséggondozási tevékenységek és programok bővítése.
 • A konzorciumi intézményekben személyre szóló tehetséggondozást végző pedagógusok és a tehetséges fiatalok bekapcsolása az országos tehetségsegítő hálózatba.
 • Tehetségponttá válás.

 

 

Tevékenységek:

 

1) Iskolai mentorálás, egyéni fejlesztési programok feltételrendszerének fejlesztése

 • Tehetséggondozó tanórán kívüli foglalkozások megvalósítása: szakkörök, tematikus napok,
 • Bemutató foglalkozások, hospitálások rendszerszerűvé tétele
 • A tehetséggondozásban részt vevő szakemberek tapasztalatcseréje
 • Kommunikációs csatornák, tájékoztatók, intézményi honlapok fejlesztése.
 • Intézmények közötti együttműködés, hálózatfejlesztés - jó gyakorlatok megosztása: szakmai napok, bemutatók, megbeszélések:
 • Jó gyakorlatok közzététele, kerületi és a fővárosi pedagógiai napokon való bemutatása

 

2) Iskolai tanulmányi versenyek, készség és képességfelmérést lehetővé tevő programok megvalósítása.

 • Verseny- és rendezvényszervezés a konzorcium tagjai között
 • Versenyek: ÖKO - környezetvédelem versenyben részt vesz az óvodás korosztály, valamint az SNI tanulók köre is.
 • Kerületi szintű verseny „Zuglói Tehetségnap” címmel kerül megrendezésre
 • Intézményi szinten megvalósuló versenyek támogatják a tehetséggondozás eredményeinek értékelését, és a legjobban teljesítő pedagógusok és diákok közvetítése a kiemelt projekt felé, a tehetséggondozás hálózatába.
 • A projekt indításakor a diákok körében tehetségazonosítás történik, ezt követően évente a belépő gyermekek esetében. A visszatérő mérések, a versenyek eredményeinek és tapasztalatainak figyelembevétele teszi lehetővé a közreműködők értékelését.
 • Az elért eredmények a Zárókonferencia keretében kerülnek bemutatásra.

 

3) Tehetségpontokkal, Tehetségsegítő Tanácsokkal történő együttműködés biztosítása

 

4) Pedagógusok tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseinek biztosítása

 

5) Pedagógusok felkészítése egyéni fejlesztési programok kialakítására

 • Fejlesztéshez feladat- és adatbank készítése
 • Munkacsoport kialakítása, team munkában egyéni fejlesztési program megtervezése, kialakítása; értékelési eszközök és eljárások kialakítása, ütemezése
 • Szülő klubok működtetése az intézményekben az iskola és szülők közötti kapcsolat fejlesztésére, szülők bevonása a tehetséggondozással kapcsolatos programok megvalósításába.