Tankönyvek átvétele

Kedves Szülők!

 

 

Iskolánkban a tankönyveket az első tanítási napon, szeptember 2-án vehetik át a tanulók vagy szüleik.

 

Az elsős kisdiákok szülei szeptember 2-án a 17 órakor tartandó szülői értekezleten kapják meg a tankönyveket. Mivel az elsősök ingyen kapják a tankönyveket, ezért ezeket év végén le kell majd adniuk az iskolai könyvtárnak.

 

Másodiktól nyolcadik évfolyamig az első tanítási napon az osztályfőnököktől veszik át a tankönyvcsomagot.

 

  • Akik nem jogosultak ingyenes tankönyvre, azoknak be kell mutatniuk a befizetett csekket, utalványt vagy az átutalási számlát. Az eredeti dokumentumot fénymásolás után az osztályfőnök visszaadják a tanulóknak.
  • Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók esetében be kell mutatni az ingyenességre jogosító dokumentumot, melyek a következők lehetnek:

 

- 3 vagy több gyermekes család esetében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (július, augusztus),

- tartós betegség esetén, az orvos által kiállított MÁK nyomtatvány vagy annak fénymásolata (zárt borítékban, névvel ellátva kérjük leadni, az osztályfőnököknek),

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat,

- sajátos nevelési igényűgyermek esetében pedig (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolása szükséges).

 

A tankönyvek átvételét az átvevő az aláírásával igazolja.

 

 

2013. augusztus 7.

 

 

Pap Zsuzsanna tankönyvfelelős                           Horváth Mária tankönyvfelelős