Zuglói Lapok 2012. július 5.

Tehetségek a zuglói Tehetségpontban

 

 

A Herman Ottó Általános Iskola a zuglói általános iskolák közül elsõként érdemelte ki a tehetségpont címet. Az elismerést megérdemelték, az intézményben ugyanis évek óta magas szintû oktatómunka folyik. Ennek eredménye, hogy az idei tanévben

két tanuló is eredményesnek bizonyult a tanulmányi versenyek országos döntõjében.

Kercsó Molnár Anita második osztályos diák a Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen lett elsõ a második évfolyamosok

között. A verseny színvonalát és erejét bizonyítja, hogy öszszesen 4300 gyerek nevezett (a legtöbben egyébként Zuglóból), és Anitának ennyi résztvevõ közül sikerült a legjobbnak lennie. A hermanos diák emellett a Stafétacsi Kerületi Matematika Versenyen is a legjobbnak bizonyult. Pedagógusai szerint jövõre nagy erõssége lesz majd a Bólyai és a Zrínyi Ilona Országos MatematikaVersenyeken résztvevõ zuglói csapatnak.

Az Egressy úti intézmény egy másik, szintén második osztályos diákja, Pintér Levente a Logika, Ügyesség és Kreativitás

Versenyen (LÜK) jutott be az országos döntõbe. A LÜK egy speciális és komplex ügyességi verseny, a diákoknak a matek és a logikai feladatok mellett magyar, nyelvtani és szövegértési kérdésekre is válaszolniuk kell. A versenyzõk nem csak a jó megoldásért,

hanem a válaszok gyorsaságáért is pontot kaptak, és az gyõzött, aki a legrövidebb idõ alatt a legtöbb jó megoldást adta.

A felmenõ rendszerû tanulmányi megméretésen nem rendeztek kerületi fordulót, helyette úgynevezett területi válogatót tartottak, amelyen a XIV., a XVI. és a XVII. kerületek legjobbjai döntötték el, hogy ki vehet majd részt a budapesti döntõben. Levente

harmadikként jutott tovább, ezt az eredményt a fõvárosi fordulóban egy második hellyel sikerült felülmúlnia. A május 23-án rendezett országos döntõn a negyedik lett.

Riersch