Pennától a Pulitzerig

2011 szeptemberében több éves hagyományra építkező tehetséggondozás vette kezdetét iskolánkban. Az írás, újságírás után érdeklődő diákok 5. évfolyamtól vehetnek részt a Pennától a Pulitzerig szakkörön. Célunk a diákok írásbeli kompetenciáinak fejlesztése, a Word dokumentum használatának megtanulása, a kommunikáció fejlesztése, illetve a javítási technikák elsajátítása.

 

Az első órán a diákokkal bemeneti mérést végzünk, ahol felmérjük tudásszintjüket. Első lépésként megtanulnak vázlatot készíteni, majd fogalmazást írni. Ezeket a munkákat Word dokumentumba visszük, így megtanulnak Wordben szerkeszteni, a szövegbe képet illeszteni. Témáink közé tartozik az elbeszélés, leírás, bemutatás, ajánlás, interjú. Miután a gyerekek készen vannak produktumaikkal, közösen stilizáljuk és javítjuk azokat.

 

Minden évben két Herman Hírmondóval gazdagítjuk a repertoárunkat. Az újság logikusan felépített rovatokból tevődik össze, s nagy részét a programban részt vevő gyerekek munkái alkotják.

 

 

 

 

 

A Herman Hírmondó számait az alábbi oldalon olvashatják