Pályázatunk röviden

Refencia-intézmény

 

 Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,  szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

A referencia intézmény hálózati tanulási feladatokat lát el, és helyi szolgáltatásokat nyújt a régió többi nevelési-oktatási intézménye számára, ezzel bővítve szakmai kapcsolatrendszerét.

 

Eddigi eredményeink

 

2004 óta stabil szakmai kapcsolatrendszert építettünk ki, mely átfogja a közoktatás minden szintjét, s kapcsolódik a felsőoktatáshoz is. Aktívan veszünk részt kerületünk, Zugló pedagógiai életében is. Évente több kerületi és fővárosi, regionális szintű bemutató foglalkozást, nyílt órát, szakmai fórumot tartanak tanáraink, melyek után szakmai tapasztalatcserére, megbeszélésre is lehetőséget biztosítunk segítve a hálózati szintű egymástól tanulást.

2006-2012 között több sikeres pedagógiai, módszertani innovációt vezettünk be: a kompetencia alapú oktatás, valamint az infokommunikációs eszközök és eljárások elterjesztését segítette a “Herman Ottó a HOlnap iskolája”, a tehetséggondozást “Hogyan? Okosan! Tehetségvonat” című Európai Uniós pályázatunk.

A Socrates - Comenius nemzetközi program keretében hét esztendeje állunk kapcsolatban, és készítünk közös projekteket külföldi iskolákkal.

2012-ben regisztrált Tehetségpont és Közép-magyarországi előminősített referencia intézmény lettünk, 2013-ban Kiválóan Akkreditált Tehetségponntá váltunk.

 

Referencia intézményként megfogalmazott céljaink

 

 Tapasztalatcserével és kölcsönös hálózati tanulás módszereivel szeretnék fejleszteni együttműködésünket intézményünkben és külső partnereinkkel. A kapcsolatépítéssel kívánjuk biztosítani a folytonos megújulást intézményünk számára.

Célunk továbbá, hogy egy jól működő hálózatban a horizontális tanulás módszerével minőségi, megújuló, magas szintű szakmai felkészültséggel megalapozott munkát végezzünk; szervezeti és működési struktúránkkal pozitív, követendő példát mutassunk partnereink számára.

 

Referencia intézményként megfogalmazott feladataink, tevékenységeink

 

Herman Tudásközpont regionális hálózati rendezvények tartásával, szakmai napokkal mutatja be eddigi "Jó gyakorlatinkat " az érdeklődőknek.

Az elért, és más intézmény által adaptált eredmények, jó gyakorlatként beépülnek a partnerintézmények mindennapi működésébe is. Az elkészített eljárásrendek, forgatókönyvek, szabályozók beillesztésre kerülnek az intézmények alapdokumentumaiba, így a hatékony hálózati munka, együttműködés során a minőségi tudásátadás minden résztvevő, hálózati partner számára biztosítottá válik. A projekt szakmai fenntarthatósága, a kialakított eljárásrend, értékelési rendszer folyamatos megvalósításával biztosítja a program tartós hatását.

 

Referenciaterületeink

 

               

      tehetséggondozás                kompetencia alapú oktatás és nevelés 

 

 

Jó gyakorlataink

 

  • Játékos matek, matekos játékok - matematikai tehetséggondozás szakköri keretben

 

  • Kincskereső napközis modell, napköziben otthon vagyunk - kompetencia alapú oktatás a napközi otthon munkájában

 

  • Good, better, the Herman – kompetencia - és tehetségfejlesztés

 

  •  „Angolul másképpen”, IKT eszközök, felelltető rendszer használata az idegen nyelv tanítása során

 

  •  „Képzeld el, és játszunk”, éves játék modell - kompetencia alapú oktatás és tehetségfejlesztés az osztályfőnöki munkában

 

  •  Témanapok szervezése, működtetése

 

  • „Logi szakkör” matematikai tehetséggondozás szakköri keretben felső tagozatos tanulóknak

 

  • „Szövegelő” - az értő olvasás, szövegfeldolgozás fejlesztése, az anyanyelvi kompetencia fejlesztése és tehetségfejlesztés a felső tagozaton