21. századi iskola

Iskolánk a 2011/2012-es tanévben száz éves lett. A centenárium ünnep és mérföldkő is volt számunkra. A fantasztikus hangulatú rendezvényeken fölidéztük, mit értünk el az elmúlt száz esztendő alatt. Ahogy haladtunk előre az ünnepi tanévben, egyre többször, egyre tudatosabban fogalmaztuk meg a MI legfontosabb feladatunkat: korszerű, 21. századi iskolát építve lerakni iskolánk következő száz évének alapját.

 

Iskolánk egyik legfontosabb ’készsége’, hogy mindig az elért eredményeire alapozva fejlődik. Mikor megfogalmaztuk, mit jelent számunkra a 21. századi iskola, kiderült, hogy már évek óta el is kezdtük építeni. Az Uniós pályázataink keretében megvalósult projektjeink is ezt a célunkat szolgálták.

 

Eredményeinket külső visszajelzések is igazolják. A kiváló mérési eredmények mellett előminősített referenciaintézmény lettünk a tehetséggondozás és a kompetencia alapú oktatás területeken. 2011-ben meghívást kaptunk a Microsoft PiL for Schools - innovatív iskolák programjába. Magyarországon 50 kiválasztott intézmény vesz részt az iskolafejlesztő programban, melynek célja a korszerű eszközök és technológiák hatékony integrációja a tanítás-tanulás, és az intézményvezetés folyamatába.

 

A 21. századi iskola középpontjában az a diák áll, aki - miután befejezte tanulmányait és munkát vállalt - sikerrel állja meg a helyét a világban, ahol olyan kihívások várnak rá, melyekről ma még fogalmunk sincs. Ezért a tantárgyi ismeretek mellett szüksége van olyan készségekre, mellyel megtalálhatja a megoldást minden őt ért kihívásra. Ezen készségek kialakítása a modern iskola feladata is.

 

21. századi készségek

 

Alaptantárgyak

Tanulási és innovációs készségek

   o  Kreativitás és innováció

   o  Kritikai gondolkodás és problémamegoldás

   o  Kommunikáció

   o  Kollaboráció (Együttműködés)

IKT (infokommunikációs technológia) felhasználásával

 

 

Olyan iskolai környezetet kívánunk teremteni, mely lehetővé teszi, hogy a tantárgyi tudást és a tanulási és innovációs készségeket egyszerre fejleszthessük az IKT tudatos és egyre bővülő alkalmazási formáinak segítségével. Ezért pedagógiai programunkat úgy módosítjuk, hogy a helyi tantervi tanagyagok és a 21. századi készségek kiemelt szerepet kapjanak benne.