Diákönkormányzat

A tanulók legfontosabb szerveződése a diákönkormányzat (DÖK). Feladatai közé tartozik a  közösségi programok szervezése és a diákok érdekképviselete. A diákönkormányzat vezetője  (8.),  a helyettese  (8.). A diákönkormányzat munkáját két pedagógus segíti, Tóth Sándor és Szabó Ágnes.

 

Az osztályokat az osztálytitkárok képviselik a DÖK-ben. Olyan gyerekeket várunk a DÖK-be, akik szívükön viselik a Herman közösségi életének színesebbé tételét, vannak elképzeléseik, kreatívak, hiszen javaslataikkal, indítványaikkal beleszólhatnak az iskola életébe. Havonta egyszer osztálytitkári megbeszélést tartunk, ahol megvitatjuk az ötleteket, döntünk a javaslatokról és évente egy tanítás nélküli munkanap programjáról.

Részt veszünk az iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában (farsang, iskolagyűlés, iskolanap). Az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy karácsony előtt eljuttatjuk a Mikulásgyárba az osztályok ajándékait. Nagyon fontos esemény életünkben az őszi és a tavaszi papírgyűjtés, mert nemcsak közösségkovácsoló szerepe van, hanem az általunk gyűjtött papírral évente 750-800 fa életét mentjük meg.

Létrehoztuk a "DÖKI-díjat", melyet a nyolcadikos osztálytitkárok közül az a két tanuló kaphat meg, aki az iskolánkban töltött évek alatt végig lelkiismeretesen, felelősségteljesen, aktívan hozzájárult a DÖK munkájához.

 

 

 

Képek a diákönkormányzat életéből

 

 

Tavasznapok:

 

Diákközgyűlés 2014. április 10. (képek)

 

Szabadulójáték